A A A

OFERTA


Wykonujemy:

• Pale CFA o średnicach od Ø 300 do 1200 mm

• Pale wielkośrednicowe wykonywane w osłonie rurowej o średnicach

od Ø 800 do 2000 mm
• Pale przemieszczeniowe
• Ściany szczelinowe
• Jet grouting - wysokociśnieniową iniekcję strumieniową
• Iniekcje
• Mikropale iniekcyjne
• Kolumny cementowo- gruntowe DSM
• Próbne obciążenia pali
• Badania ciągłości pali
• Oferujemy także konsultacje oraz doradztwo techniczne w zakresie głębokiego
fundamentowania, zarówno projektowania jak i wykonawstwaUdzielamy gwarancji na wszystkie roboty.